رستوران راد مشهد

این رستوران شعبه های متعدی توی مشهد داره این شعبه اصلیه راد با فضای باز و منظره پارک هست.

شماره تلفن: 05136075005

آدرس: ایران – خراسان رضوی – مشهد خیابان امامت، بین امامت ۶ و ۸

11-1

11-2

11-3

11-4