بلیط هواپیما سوئیت تبریز

اقامتگاه بوم‌گردی پیله بابا رشت

۱۳ شهریور ۱۳۹۸اقامتگاه بوم‌گردی پیله بابا رشت گیلان رشت

اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮم ﮔﺮدی ﭘﯿﻠﻪ ﺑﺎﺑﺎ واﻗﻊ در ۲۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﺗﻮﺑﺎن رﺷﺖ ﺗﻬﺮان از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی بومگردی شمال ایران می باشد . “پیله بابا” در زبان خای تلشی و گیلکب به معنای “پدربزرگ” است .این خانه ﮔﻠـﯽ در دل ﺟﻨﮕﻞ و در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺷﺎد ﺑﺎ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎرﻋﺎﻟﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮم ﮔﺮدی ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺑﮑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.این خانه چوبی گلی دو طبقه و پنج باب اتاق دارد که برای رسیدن به آن باید ۷۰۰ متری را در جاده خاکی طی کنید . اتاق های پیله بابا سرویس بهداشتی اختصاصی ندارند و در مجموعه ۲ حمام و ۲ سرویس بهداشتی ایرانی در طبقه پایین و ۱ حمام و سرویس ایرانی در طبقه دوم برای استفاده مشترک میهمانان قرار گرفته است .

همچنین یک آشپزخانه نقلی با تجهیزات نیز در کل مجموعه برای استفاده میهمانان در نظر گرفته شده است . اتاق های خانه همگی پنج نفره هستند و بصورت سنتی تزئین و تجهیز شده اند تا بتوانند چند شبی تجربه زندگی روستایی و گیلکی را برای میهمانان فراهم آورند .
ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺗﺎ آﺑﺸﺎر ﮐﭽﺎ ﭼﺸﻤﻪ اورﺟﯿﻦ، ﻣﻮزه ﺑﻮﻣﮕﺮدی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان (ﮔﯿﻼن) ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱۵ ﮐﯿﻠﯿﻮﻣﺘﺮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮔﺸﺖ و از ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺎﻟــﯽ، آﻓﺮود در ﺟﺎده ھﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﮑﺮ،اﻗﺎﻣﺖ و ﺻﺮف ﭼﺎی ذﻏﺎﻟــﯽ در ﺧﺎﻧــﻪ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ،ﮐﻮه ﻧﻮردی در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی درﻓﮏ ﮐﻮه ،ﺑﺎزدﯾﺪ از درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺮاوان ﮐﻪ درﻓﺎﺻﻠﻪ ۱۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اقامتگاه و خانه میرزا کۉچک خان لذت ببرید.

آدرس:گیلان، کیلومتر ۲۰ اتوبان رشت به تهران، جنب بازارچه سنتی سراوان، به سمت روستای کچا، بالا محله

اقامتگاه بوم‌گردی پیله بابا رشت
اقامتگاه بوم‌گردی پیله بابا رشت
اقامتگاه بوم‌گردی پیله بابا رشت
اقامتگاه بوم‌گردی پیله بابا رشت
اقامتگاه بوم‌گردی پیله بابا رشت
اقامتگاه بوم‌گردی پیله بابا رشت

منبع : تخفیفان

بلیط هواپیما
 

نظر کاربران :

هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *