بلیط هواپیما تور خارجی

گَبِّه بافی خراسان جنوبی

دسته بندی مطالب بر اساس :
گَبِّه بافی

گَبِّه بافی

گبه نیز همانند قالی زیرانداز گره دار و دست بافی است که قدمت آن به لحاظ نیاز اجتماعی جوامع بشری، امکان سریع نقل و انتقال و به ویژه بافت ذهنی نقوش آن به قبل از تولید قالی بر می گردد. این دستبافته ازقالی کوچکتر و تراکم بافت کمتری داشته و برروی دارهای زمینی و به […]

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1