بلیط هواپیما تور خارجی

گل برجسته

گچمه بافی

گچمه بافی

سپيدار، پازنان، لما و بوته عليا رونق فراوان دارد. بافت گچمه تركیبی از بافت قالی و گلیم است بدین ترتیب كه بعد از چله كشی در حاشیه و نقش آن از بافت قالی پیروی شده و بصورت گلهای برجسته بافته می شود. بافت زمینه نیز به صورت گلیم است كه به همین خاطر" گل برجسته" آن معروف شده است. این هنر ارزشمند محصول دسترنج بانوان عشایر منطقه...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1