بلیط هواپیما تور خارجی

قبر

ضریح سازی

ضریح سازی

در اصطلاح فارسي ضريح را صندوقي بر قبر و حفاظي گرداگرد قبر معنا کرده اند. در فرهنگ فارسي امروز چنين آمده است: ضريح صندوق مشبکي است که بر روي مزار اوليا و قدسيان نصب مي کنند. به يقين شاهکار هنر فلزکاري ايران را بايد در ساخت ضريح و درهاي اماکن متبرکه دانست که يکجا مجموعه اي از هنرها با هنرمندي چند صنعتگر شکل مي گيرد تا در نوع خود...

ادامه مطلب
تبدیل قبر طبیب مرده زنده کن به انباری

تبدیل قبر طبیب مرده زنده کن به انباری

به عنوان انبار استفاده می شود و پر شده از هر وسیله ای که دیگر به کار نمی آید. احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران وقتی از این بنا بازدید کرد گفت: باید سازمان نظام پزشکی برای حفظ مقبره فیلسوف الدوله وارد عمل شود و عهده دار این امر باشد. مسجد جامعی اعلام کرد که تصور می کردم این بنا در حال تخریب است اما...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1