بلیط هواپیما تور خارجی

فیروزه کوبی

فیلتر مطالب بر اساس :
فیروزه کوبی اصفهان

فیروزه کوبی اصفهان

مورد نظر باصطلاح دیواره یی بارتفاع دو تا سه میلی متر از سطح ظرف پیدا نماید اینکار معمولاً بوسیله ی زرگر و گاهی بوسیله ی خود صنعتگر فیروزه کوب انجام میشود. در صورتیکه قسمت آماده شده برای فیروزه کوبی سطح زیادی را اشغال نماید و زمینه ی آن خالی به نظر برسد با رشته هایی از همان فلز نقوشی جزیی تر کوچکتر به شکل تزئینی (گل و...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1