بلیط هواپیما تور خارجی

روستای صادق آباد

فیلتر مطالب بر اساس :
روستای صادق آباد

روستای صادق آباد

. اینجا هنر فن معماری به كمك طبیعت آمده . درختان چنار كهنسال و این فضای دلنشین درروستا همه گواه این است كه می توان تفرجی كرد در روستاهای استان یزد . در معماری و ساختمان سازی ،به خصوص در روستای صادق آباد كه بناها و خانه های آن مجتمع است به ساختمانهایی برخورد می كنیم كه سنتی است و بسیار هم زیبا است. نمونه آن ، همین باغی است...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1