بلیط هواپیما مسافرسلام

جل اسب

يكي از دست بافته هاي زيبا و عشايري ايران "جــُل اسب" نام دارد. جــُل، دستبافته اي است كه به منظور تزیينات اسب و شتر تهيه مي شود. جُـــل اسب هم نقشِ گرم نگاهداشتن و عرق گير اسب را دارد و هم جنبه تزیيني و تشريفاتي كه در مورد شتر، مورد تزیيني دارد. بدنه اصلي جُـــل،‌ يك مستطيل است كه دو دستك به آن وصل شده كه اين دستك ها، پشت اسب را مي پوشاند. تفاوت جُــــل اسب با جُـــل شتر درآن است كه جُل شتر بزرگتر از جُــل اسب مي باشد و توسط دو قطعه پارچه به يكديگ

بیشتر بخوانید...
صفحه 1 از 1