بلیط هواپیما تور خارجی

آشنایی با صنایغ دستی ایران

دسته بندی مطالب بر اساس :
شعر بافی

شعر بافی

شعربافی بواقع همان پارچه بافی است که جولائی نیز گفته می شود در فرهنگ فارسی شعر به معنای موی انسان و یا حیوان می باشد و به بافنده این کار موباف یا موتاب گفته می شود. اگر بخواهیم تاریخ شعر بافی که همان پارچه بافی است را دنبال کنیم باید گفت از آن زمان که […]

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1