بلیط هواپیما مسافرسلام
فیلتر مطالب بر اساس :

خانه علوی

بنای تاریخی خانه علوی ازنظرمعماری بسیار حائز اهمیت بوده ازاجزاء مختلفی از جمله سردر بسیار زیبا و بلند كه بربالای آن سه برج مدوركوچك قرارداشته و جنبه تزئینی دارد ساخته شده است.درقسمت پائین سردر, پیشطاق بسیار زیبا كه با رسمی بندی شمشه ای با گچ ساخته شده دیده می شود بعد از عبور از ورودی و پیشطاق به هشتی زیبا و بزرگی برمی خوریم كه سقف آن نیز باشمشه گچ و سیم گل به صورت رسمی بندی تزئین گردیده است . هشتی خانه بوسیله دالانی باحیاط ارتباط یافته است .

بیشتر بخوانید...
صفحه 1 از 1