بلیط هواپیما تور خارجی

سمیرم

دسته بندی مطالب بر اساس :
دسته بندی مطالب بر اساس :
دسته بندی مطالب بر اساس :
چهل تکه دوزی

چهل تکه دوزی

با این اوصاف بعد از چند روز جستجوی مستمر در شهر اصفهان نتیجه ای حاصلنشد، تا اینکه در موزه ی هنرهای تزئینی اصفهان کاملاً تصادفی با یک خانم قشقاییساکن اصفهان برخورد کردیم که جهت مطالعه ی این آثار، شهرستان سمیرم را به ما معرفیکردند در نتیجه با راهنمایی مفید این خانم و کسب اطلاعات لازم عازم سمیرم شدیم. چهل تکه دوزی در شهرستان سمیرم در...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1