بلیط هواپیما مسافرسلام

استان قزوین

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان قزوين از شمال به استان گيلان، از جنوب به استان مرکزى، از مشرق به استان تهران و از مغرب به استان زنجان و همدان محدود است و ۱۳۰۴ متر از سطح دريا ارتفاع دارد. استان قزوين با توجه به موقعيت جغرافيايى خود، مانند پلى، پايتخت کشور را به مناطق شمالى و غربى و کشورهاى قفقاز و اروپا متصل مى‌کند و به دليل موقعيت مناسب، ضمن توسعهٔ کشاورزى، ‌ صنعتى و خدماتى به يکى از قطب‌هاى مهم توسعهٔ کشور تبديل شده است. شه

بیشتر بخوانید...

استان مازندران

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان مازندران با حدود ۲۴ هزار کيلومترمربع مساحت بين ۴۷ دقيقه تا ۳۸ درجه و ۵ دقيقهٔ عرض شمالى و ۵۰ درجه و ۳۴ دقيقه تا ۵۶ درجه و ۱۴ دقيقهٔ‌ طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ قرار گرفته است. درياى مازندران در شمال، استان تهران و سمنان در جنوب و استان‌هاى گيلان و گلستان به ترتيب در غرب و شرق آن قرار گرفته است. براساس ‌آخرين تقسيمات کشورى سال ۱۳۷۵ و با توجه به تفکيک استان گلستان از استان مازندران، ‌ اين است

بیشتر بخوانید...

استان مركزی

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان مرکزى تقريباً در مرکز ايران بين ۳۳ درجه و ۳۰ دقيقه تا ۳۵ درجه و ۳۵ دقيقه عرض شمالى و ۴۸ درجه و ۵۷ دقيقه تا ۵۱ درجه طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ قرار دارد. اين استان از شمال به استان‌هاى تهران و قزوين، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان‌هاى لرستان و اصفهان و از شرق به استان‌هاى تهران، قم و اصفهان محدود است. اين استان با مساحتى معادل ۵۳۰‚۲۹ کيلومترمربع، حدود ۱/۸۲ درصد از مساحت کل کشور را به

بیشتر بخوانید...

استان همدان

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان همدان با مساحت ۲۰ هزار و ۱۷۲ کيومترمربع، ۱/۲ درصد از کل مساحت کشور را در بر مى‌گيرد. اين استان بين مدارهاى ۵۹ درجه و ۳۳ دقيقه تا ۴۹ درجه و ۳۵ دقيقه عرض شمالى و ۳۴ درجه و ۴۷ دقيقه تا ۳۴ درجه و ۴۹ دقيقهٔ طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ قرار گرفته است. استان همدان جزو استان‌هاى غربى ايران است که از شمال به استان زنجان، از جنوب به استان لرستان، از شرق به استان مرکزى و از غرب به استان‌هاى کرمانشاه و کر

بیشتر بخوانید...

استان هرمزگان

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان هرمزگان با وسعت ۶۸۴۷۵/۸ کيلومترمربع، در جنوب ايران مابين مختصات جغرافيايى ۲۵ درجه و ۲۳ دقيقه تا ۲۸ درجه و ۵۷ دقيقهٔ عرض شمالى، و ۵۲ درجه و ۴۱ دقيقه تا ۵۹ درجه و ۱۵ دقيقهٔ طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ واقع شده است. اين استان از شمال و شمال شرقى با استان کرمان؛ از جنوب با خليج‌فارس و درياى عمان؛ از جنوب شرقى با استان سيستان و بلوچستان؛ و از غرب با استان‌هاى فارس و بوشهر همسايه است. تنگهٔ هرمز،

بیشتر بخوانید...

استان یزد

موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان استان يزد در مرکز ايران بين عرض‌هاى جغرافيايى ۲۹ درجه و ۴۸ دقيقه تا ۳۳ درجه و ۳۰ دقيقهٔ شمالى و طول جغرافيايى ۵۲ درجه و ۴۵ دقيقه تا ۵۶ درجه و ۳۰ دقيقهٔ شرقى از نصف‌النهار مبدأ قرار گرفته است. اين استان از شمال و غرب به استان اصفهان، از شمال شرقى به استان خراسان، از جنوب غربى به استان فارس و از جنوب شرقى به استان کرمان محدود مى‌شود و به دليل دور بودنش از سر حدات مرزى ايران، ‌ در طول تاريخ از بحران‌ها و

بیشتر بخوانید...
صفحه 2 از 2